Projekty

PROJEKTY ZREALIZOWANE

PRZEZ ODDZIAŁ WARSZAWSKI


Z KLANZĄ DOBRA JEST ZABAWA,

GDY SIĘ WIERSZE OPOWIADA"

animacje do teksów Agnieszki Frączek

termin 12 września 2015 r sobota G. 12.00 - 15.00

miejsce Biblioteka Publiczna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy,

ogród Czytelni Czasopism, ul. Powstańców Śląskich 17

Zadanie  realizowane jest dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Stołecznego Warszawy w ramach konkursu na realizację zadań w zakresie kultury w Dzielnicy Bemowo".

 

FOTORELACJA NA STRONIE ODDZIAŁU

 9 listopada 2014

"ZRÓB KOKARDĘ NARODOWĄ" 2014 r.

KLANZOWE ANIMACJE W SEJMIE

 


11 listopada 2013

"ZRÓB KOKARDĘ NARODOWĄ" 2013 r.

KLANZOWE ANIMACJE W SEJMIE

 


 

"Z KOZIOŁKIEM MATOŁKIEM - KTO CIEKAWY -
ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY" 2013 r.


miejsce Biblioteka Publiczna Dzielnicy Bemowo m.st.Warszawy,
ogród Czytelni Czasopism, ul. Powstańców Śląskich 17

TERMINY DZIAŁAŃ ANIMACYJNYCH
18 maja 2013 r.
21 września 2013 r.

Zadanie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Stołecznego Warszawy
w ramach konkursu na realizację zadań w zakresie kultury w Dzielnicy Bemowo".

Projekt współfinansowało: Miasto Stołeczne Warszawa

 


 

"PIKNIK MUZYCZNY Z PIOSENKAMI
WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO
NAPISANYMI DO SŁÓW JULIANA TUWIMA" 2013 r.

Projekt „Animacje dla dzieci, młodzieży i dorosłych do piosenek dziecięcych
Witolda Lutosławskiego napisanych do słów Juliana Tuwima" dofinansowano
ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Narodowego
Centrum Kultury - „Kultura - Interwencje".

W programie:

Koncert piosenek Witolda Lutosławskiego napisanych do słów Juliana Tuwima w wykonaniu:

Emilia Romanik - mezzosopran,

Wojciech Świętoński - fortepian

  • Świętowanie setnej rocznicy urodzin kompozytora
  • Animacje muzyczne, plastyczne, literackie, taneczne
  • Animacje służące wspólnej zabawie dzieci, rodziców oraz dziadków

Projekt  dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Narodowego
Centrum Kultury - „Kultura - Interwencje".

 


 

"KTO TY JESTEŚ?" 2013

Założeniem akcji jest myśl, że patriotyzm nie powinien kojarzyć się jedynie z martyrologią i ciężarem. Chodzi o to by pokazać dzieciom, w jaki sposób mogą na co dzień, w prostych czynnościach przejawiać patriotyzm.
Jeśli patriotyzm ma stać się wewnętrznym imperatywem, a nie tylko ozdobnym kotylionem rocznicowym, to poprzez małe odruchy społecznej solidarności, na dziecięcą miarę.
Akcja obejmuje kampanię plakatową, działania w internecie, cykl spotkań dla dzieci i młodzieży z twórcami kampanii oraz publikację książki. Hasła kampanii, autorstwa Joanny Olech, bliskie są idei solidarności, wzajemnego zaufania, szacunku, ekologii, tolerancji, wolontariatu i zaangażowania na rzecz kraju. Opracowanie graficzne Edgara Bąka poszerza znaczenie tekstu i nadaje przekazowi rangę sztuki użytkowej. Całość prowokuje do dyskusji dziecka z dorosłym nie tylko o patriotyzmie.
Głównym celem WYTWÓRNI I TEATRU NOWEGO jest realizacja kampanii społecznej kierowanej do najmłodszych obywateli naszego kraju. Zależy nam aby słowa, obrazy oraz wszystko czym będziemy się komunikować z dziećmi było dla nich zrozumiałe.
Zdaniami-hasłami chcemy promować wśród dzieci i ich starszego rodzeństwa postawy patriotyczne. Chcemy pokazać, że patriotyzm to również proste, drobne czyny, które może każdy przejawiać na co dzień. Celem, który sobie stawiamy jest również trafienie do jak najszerszego grona odbiorców, dlatego tez nasza akcja społeczna będzie prowadzona na wielu płaszczyznach: reklama zewnętrzna, Internet, wystawa plakatów, warsztaty, reklamy prasowe.

Zadaniem KLANZY było poprowadzić działania animacyjne podczas
DNIA DZIECKA W KANCELARII PREZYDENTA 1.06.2013 r.
inspirowane hasłami z książki pani Joanny Olech - autorki projektu.

 


"Metodą KLANZY dodawać życia do lat" 2012


Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Warszawski
oraz Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe
przy wsparciu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa
informują, że w okresie od października do grudnia 2012 roku realizowany był projekt, który był odpowiedzią na potrzebę szkoleń skierowanych do osób pracujących z seniorami.


Celem projektu było m.in. przygotowanie merytoryczne i praktyczne osób pracujących z osobami w wieku emerytalnym z terenu m.st. Warszawy.
W ramach projektu odbyły się 4 dwudniowe warsztaty szkoleniowe prowadzone przez trenerów, animatorów PSPiA KLANZA i przez innych specjalistów z wybranych dziedzin, w terminach:
Szkolenie 1:
06-07.10.2012 - "Wzmacnianie aktywności osób w wieku emerytalnym" (15 godz. dydakt.)
Szkolenie 2:
20-21.10.2012 - "Terapia i relaks z grupami osób w wieku emerytalnym" (15 godz. dydakt)
Szkolenie 3:
17-18.11.2012 - "Metody pracy z osobami w wieku emerytalnym z wykorzystaniem ruchu, tańca, plastyki." (15 godz. dydakt.)
Szkolenie 4:
01-02.12.2012 "Organizacja imprez okolicznościowych z udziałem seniorów" (15 godz. dydakt.)

Spotkania były realizowane metodami aktywnymi czyli Metodą KLANZY w pomieszczeniach Dziennych Domów Pomocy Społecznej przy ul. Paca 42 i ul. Walecznych 59.
Szkolenie wyposażyły uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć i spotkań z grupami osób w wieku emerytalnym oraz grup wielopokoleniowych.
Po zakończeniu warsztatów, absolwenci kursu, mają możliwość kontynuacji rozpoczętego szkolenia w grupie samokształceniowej OW PSPiA KLANZA "Dodać życia do lat". Otrzymane przez uczestników szkolenia publikacje i zdobyte umiejętności są inspiracją do tworzenia własnych projektów animacyjnych i socjalnych.
Niezwykle cennym dla projektu było nawiązanie współpracy i integracja osób pracujących bądź zamierzających podjąć pracę z osobami w wieku emerytalnym.
Odpłatność uczestników za cykl szkoleniowy w kwocie 50,-zł (pokrywała koszty otrzymanych publikacji: Książka dr Zofii Zaorskiej "Dodać życia do lat" najnowsze wydanie 2012 oraz pismo KLANZA nr 1/2012).
Każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie PSPiA KLANZA o zdobytych umiejętnościach.
Osoba odpowiedzialna: Joanna Kielasińska Charkowska.

Zadanie "Metodą KLANZY dodawać życia do lat" zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy

 


 

"WIEDZĘ I MĄDROŚĆ ZDOBYWAMY,

GDY DOBREJ ZABAWY Z KLANZĄ DOŚWIADCZAMY"

2012


26 maja 2012 r.
"W poszukiwaniu zagubionych słów - majówka w ogrodzie"
22 września 2012 r.
"Doświadczenie to też sztuka -z niego bierze się nauka"

miejsce Biblioteka Publiczna Dzielnicy Bemowo m.st.Warszawy,
ogród Czytelni Czasopism, ul. Powstańców Śląskich 17

Zadanie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Stołecznego Warszawy w ramach konkursu na realizację zadań w zakresie kultury w Dzielnicy Bemowo".

 


 

"ANIMACYJNE SPOTKANIA Z ANDERSENEM-

WARSZTATY EDUKACYJNO - KULTURALNE DLA DZIECI,

MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH" 2011 r.


4 czerwca 2011 r.
"Spotkanie z bohaterami baśni J. CH. Andersena - piknik w ogrodzie"
1 października 2011 r.
"Calineczka" - warsztaty plastyczne, teatralne i taneczne.

miejsce Biblioteka Publiczna Dzielnicy Bemowo m.st.Warszawy,
ogród Czytelni Czasopism, ul. Powstańców Śląskich 17
Zadanie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Stołecznego Warszawy w ramach konkursu na realizację zadań w zakresie kultury w Dzielnicy Bemowo".

 


 

"MODERNIZACJA WYPOSAŻENIA

STOWARZYSZENIA KLANZA  W WARSZAWIE" 2009

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Warszawski zrealizowało projekt współfinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o nazwie zadania "Modernizacja wyposażenia Stowarzyszenia KLANZA w Warszawie" (od maja do grudnia 2009).
Dzięki środkom Ministerstwa zakupiono kolejne pomoce animacyjne i sprzęt do działań plenerowych.
Służyć on będzie do pobudzania aktywności dzieci, młodzieży i dorosłych podczas różnorodnych imprez i festynów środowiskowych.
Modernizacji poddany został też sprzęt biurowy i sprzęt multimedialny wykorzystywany podczas warsztatów i szkoleń prowadzonych przez Filię Centrum Szkoleniowego.

 


 

"RAZEM dla INNYCH" 2009
- projekt dla wolontariuszy, animatorów i trenerów

dla wszystkich tych, którzy pragną się rozwijać, poznać metody animacji środowiskowej, razem działać i bawić się, a potem pomagać rozwijać się innym.

Działania związane z promocją i wspieraniem wolontariatu, w tym w szczególności kształcenie wolontariuszy na potrzeby statutowej działalności organizacji.
Projekt zrealizowany ze środków Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu M. st. Warszawy

Celem projektu było pozyskanie nowych wolontariuszy dla Stowarzyszenia
i wzmocnienie już działających.

Beneficjenci projektu
- wybierali szkolenia będące w kręgu ich zainteresowań i umiejętności,
- uczestniczyli w comiesięcznych spotkaniach prowadzonych przez trenerów KLANZY, którzy wprowadzali ich w tajniki animacji, integracji, działań festynowych, (6 spotkań w 3 - cie środy miesiąca )
- włączali się w działania animacyjne prowadzone przez Stowarzyszenie w środowisku,
- samodzielnie lub w grupie opracowali i zrealizowali krótki projekt animacji swojego środowiska lokalnego,
- zaprezentowali relacje z przeprowadzonych działań na SPOTKANIU OTWARTYM - 2 grudnia 2009 r. podczas podsumowania projektu.

terminy i tematy szkoleń:
18 kwietnia 2009 r. "Chodź opowiem Ci... czyli warsztat bajarza"
25 kwietnia 2009 r. "Metody integracyjne w pracy z grupą"
8 maja 2009 r. "Proste techniki plastyczne"
10 maja 2009 r. "Proste tańce integracyjne"
16 maja 2009 r. "Od piłeczki do sceny... czyli jak dogonić własny sukces"
25, 26, 27 września 2009 r. "Inteligencja motywacyjna"
17 października 2009 r. "Jak budować autentyczność i świadomość technik prezentacyjnych w pracy z grupą?"
6, 7 listopada 2009 "Radzenie sobie z agresją"
20, 21 , 22 listopada 2009 "Teatr jako integracja sztuk"
Wszystkie szkolenia odbywały się w Przedszkolu nr 151 ul. Zaciszna 3

 


"ŚWIAT SIĘ ZMIENIA PRZEZ MARZENIA" 2009 r.

czyli cykl spotkań animacyjno - integracyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych

Celem głównym projektu było:
pobudzanie i aktywizacja do działań twórczych inspirowanych muzyką, plastyką i teatrem Cele szczegółowe to: • Wdrażanie do wartościowego, kulturalnego i aktywnego wykorzystania czasu wolnego,
• Nabywanie umiejętności współdziałania w różnych grupach wiekowych i zadaniowych,

  • Integracja środowiska lokalnego,

• Pobudzanie i rozwijanie wrażliwości, zainteresowań i zdolności oraz pasji twórczego życia,

  • Doskonalenie zmysłów i potencjału intelektualnego odbiorcy kultury,
  • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności,

• Wyzwalanie aktywności własnej i rozwijanie potencjału twórczego z wykorzystaniem animacji teatralnych, muzycznych i plastycznych,
• Poznawanie przez działanie różnorodnych technik plastycznych, form muzycznych i tanecznych,

W ramach projektu działania animacyjne zostały przeprowadzone w mokotowskich placówkach:
4 czerwca - g. 16.00 - 19.00 Przedszkole 151 ul. Zaciszna 3
20 czerwca - g. 11.00 - 14.00 Przedszkole 344 ul. Maklakiewicza 9
19 września - g. 11.00 - 14.00 Przedszkole 108 ul. Olszewska 9/11
30 września - g. 15.00 - 18.00 Przedszkole Integracyjne 45 ul. Lenartowicza 4

projekt finansowany ze środków Wydziału Kultury Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy

 


 

"STARE I NOWE ZABAWY PODWÓRKOWE" 2009 r.

czyli CYKL DZIAŁAŃ ANIMACJI ŚRODOWISKOWEJ
projekt finansowany ze środków Wydziału Kultury Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

W dobie wszechobecnego wpływu środków masowego przekazu - telewizji, komputera, Internetu -
na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży a także dorosłych zaproponowaliśmy cykl działań animacyjnych, który wpłynął na:
- nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami,
- rozwój zainteresowań,
- koncentrację uwagi, pamięć oraz samodzielne myślenie,

Naszym celem było przypomnienie i nauczenie starych zabaw, w które bawili się rodzice i dziadkowie.
Zaprezentowaliśmy i tworzyliśmy przestrzeń do wspólnych działań z nowymi, współczesnymi formami zabaw.
Projekt został zrealizowany w 5 placówkach.

 


 

"BAJECZNE SPOTKANIA z KLANZĄ" 2008 r.

Projekt finansowany został z budżetu DZIELNICY MOKOTÓW m. st. Warszawy

czyli cykl przedsięwzięć z zakresu edukacji i aktywizacji kulturalnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych a w szczególności:
- kreatywności i możliwości eksperymentowania podczas różnych działań,
- budowania poczucia własnej wartości i wiary w osiągnięcie sukcesu,
- uczenia się współpracy z innymi (praca w mniejszych lub większych zespołach)

Cele projektu to:
ˇ aktywizacja i integracja małych środowisk lokalnych,
ˇ propagowanie modelu rodzinnego aktywnego wykorzystania wolnego czasu,
ˇ docieranie z nowatorską ofertą edukacyjno - kulturalną do dzieci i młodzieży z różnych środowisk,
ˇ kształtowanie umiejętności pro społecznych wśród uczestników projektu,
ˇ rozwijanie zainteresowań literaturą i działaniami teatralnymi,

 


 

"Z KLANZĄ w PRZEDSZKOLU" 2008

Projekt finansowany z budżetu m. st. Warszawy
Przeznaczony był dla najmłodszych dzieci, które od września 2008 r., rozpoczną edukację przedszkolną.

Jego celem była pomoc 10 wybranym placówkom przedszkolnym w realizacji programu adaptacyjnego dla najmłodszych.

Autorkami projektu były: Urszula Żyżyńska, Ewa Błażyńska, Agnieszka Rojewska, Renata Konowrocka, Joanna Koślak, - członkowie Sekcji KLANZOBUS, działającej przy Oddziale Warszawskim PSPiA KLANZA.
Projekt był realizowany w trzech dzielnicach Warszawy tj. na Mokotowie, Ochocie i Żoliborzu.
W każdym z wytypowanych przedszkoli na przełomie maja/czerwca oraz na jesieni przeprowadzone zostały po trzy spotkania adaptacyjne obejmujące m.in. wybrane elementy z pedagogiki cyrku, Weroniki Sherborne, jak również zabawy przy użyciu wielkogabarytowych zabawek ogrodowych (tzw. sprzęt spielmobilowy). Zaletą planowanych spotkań, była obecność podczas zajęć rodziców, co dawało dzieciom znacznie większe poczucie bezpieczeństwa wspomagając ich łagodniejsze wejście w progi przedszkolne. Warto podkreślić, że program miał na celu wspomaganie placówek w realizacji działań adaptacyjnych, nie zaś ich wyręczanie.


"KARAWANA EUROPA" 2008

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki już drugi raz uruchomiło program adresowany przede wszystkim do mieszkańców wybranych miejscowości na Mazowszu, których oferta kulturalna w trakcie wakacji jest, z różnych względów, ograniczona. Dzień "Karawany" to dwa spektakle teatrów profesjonalnych - jeden dla dzieci, drugi dla widzów dorosłych oraz 6-godzinna akcja animacyjna - twórcze działania o charakterze parateatralnym, cyrkowym, tanecznym i integracyjnym.
Każdego dnia, dla wszystkich chętnych, przedsięwzięcie przygotowywała i realizowała grupa około 40 aktorów, animatorów, cyrkowców, tancerzy i opowiadaczy bajek. Zgodnie z założeniami organizatorów w ramach całego projektu około 150 wykonawców zaprezentowało i zrealizowało: 24 przedstawienia teatralne dla dzieci i dorosłych, akcje performance i instalacje oraz 12 akcji animacyjnych, adresowanych do łącznej liczby ponad 10 000 bezpośrednich odbiorców. Poprzez to przedsięwzięcie umożliwialiśmy różnym grupom społecznym uczestniczenie w ciekawych formach życia kulturalnego, rozwijanie zainteresowania teatrem, wskazywaliśmy możliwości sprawczego przekształcania otaczającej rzeczywistości, organizowaliśmy czas wolny dzieci, młodzieży i dorosłych na zasadzie aktywnego, twórczego działania. Zachętę do udziału stanowił z pewnością fakt, że oferta pobytu "Karawany" w każdej z miejscowości jest bezpłatna dla uczestników.
Współorganizatorzy:
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA /Oddział Warszawski/, Stowarzyszenie Scena 96, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Staromiejski Dom Kultury, dwanaście samorządowych Ośrodków Kultury na Mazowszu.
Patroni medialni:
TVP Info, TVP Warszawa, Radio dla Ciebie, Gazeta na Mazowszu, Kulturaonline, Magazyn Świat, The Visitor, www.gazeta.pl oraz media lokalne działające na terenie Mazowsza.
Patronat honorowy:
Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego


Sześć dwudniowych, weekendowych przedsięwzięć plenerowych odbędzie się w dwunastu miejscowościach województwa mazowieckiego - każdego dnia w innej.

 


 

"RUSZ GŁOWĄ, RĘKAMI i NOGAMI" 2007 r.

projekt finansowany ze środków Wydziału Kultury Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy

Na mokotowskich podwórkach, w szkołach i przedszkolach propagowaliśmy różne rodzaje aktywności a zwłaszcza działania ruchowe, zabawy związane z doskonaleniem zmysłów i koordynacją wzrokowo-ruchową.
Zachęcaliśmy też do prostych zadań związanych z myśleniem, rozwiązywaniem zagadek i łamigłówek.

 


 

"ŁAMIGŁÓWKI DLA KAŻDEJ GŁÓWKI
czyli GRY i ZABAWY z KLANZĄ" 2007 r.

projekt finansowany ze środków Wydziału Kultury Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

Włączając się w akcję otwartych boisk szkolnych i placów przedszkolnych także w godzinach popołudniowych gościliśmy w śródmiejskich placówkach.
Tym razem zachęcaliśmy do logicznego myślenia, uczenia się pokonywania trudności, radzenia sobie z niepowodzeniem, dążeniem do zakończenia pra

2009 - 2010 Klanza Warszawa   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Projektowanie stron   •    Pozycjonowanie Kraków