Członkowie

Członkiem może zostać pełnoletni obywatel Polski lub innego państwa, który:
1) akceptuje cele statutowe Stowarzyszenia,
2) deklaruje czynne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia,
3) ukończył cztery formy kształcenia w Stowarzyszeniu lub uzyskał rekomendację dwóch członków upoważnionych przez Zarząd Główny.
Nabycie praw członka następuje przez uchwalę Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału Stowarzyszenia, poprzedzoną złożeniem pisemnej deklaracji członkowskiej.

 

Co daje bycie członkiem Stowarzyszenia?

  • Doskonalenie się w grupach samokształceniowych - sekcjach tematycznych,
  • Materiały informacyjne o wszelkich inicjatywach Stowarzyszenia przysyłane do domu drogą elektroniczną
  • Udział w akcjach, programach, festynach prowadzonych przez KLANZĘ,
  • Możliwość publikacji artykułów książek za pomocą Wydawnictwa KLANZY,
  • Rozwój kompetencji trenerskich potwierdzonych Certyfikatem PSPiA KLANZA i nadaniem tytułu Animatora, tytułu Trenera pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia

Członek ma prawo:
1) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
2) korzystać z pomocy Stowarzyszenia,
3) brać udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym,
4) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

Do obowiązków członka należy:

1) przestrzeganie postanowień statutu, wewnętrznych regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
2) czynne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia,
3) regularne płacenie składek - (w formie jednorazowej wpłaty 48 ,- lub dwóch rat po 24 zł za  pół roku).

Deklarację z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych, wydrukuj, wypełnij, złóż własnoręczny podpis a następnie wyślij pocztą, lub prznieś do biura, na spotkanie otwarte.
Jeśli wyślesz ją do nas drogą e-mailową, zapraszamy w czasie dyżurów do własnoręcznego złożenia podpisu.
Tylko deklaracja wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych z własnoręcznym podpisem
jest ważna i jest rozpatrywana przez Zarząd OW PSPiA KLANZA.

Do pobrania Deklaracja członkowska


Składki w wysokości 48 zł / rocznie można wpłacać na konto:

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
Oddział Warszawski, ul. Zaciszna 3, 02-912 Warszawa,

BANK PEKAO SA 42 1240 6218 1111 0000 4614 4421
z dopiskiem opłata członkoska (rok, imię i nazwisko)

bądź wpłatą gotówkową w godzinach pracy biura
(wtorek i czwartek w godzinach 12.00 - 18.00)

 

 

2009 - 2010 Klanza Warszawa   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Projektowanie stron   •    Pozycjonowanie Kraków