TERMINARZ SZKOLEŃ

DRUKI DO POBRANIA, wypełnienia i odesłania na adres

szkolenia.klanza.warszawa@gmail.com

 

WYSLANIE KARTY ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE JEST RÓWNOZNACZNE

Z WYRAŻENIEM ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ OW. PSPIA KLANZA.

 

REGULAMIN

zapisu na SZKOLENIA

organizowane przez Centrum Szkoleniowe KLANZA
w Warszawie

 

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach organizowanych przez Centrum Szkoleniowe KLANZA w Warszawie jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu.

 1. Dokonanie OPŁATY  za SZKOLENIE bądź przesłanie zobowiązania dyrektora placówki o dokonaniu opłaty za warsztaty po otrzymaniu faktury, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.  I TYLKO WPŁATA JEST RÓWNOZNACZNA Z ZAPISEM NA SZKOLENIE.
 2. Pod pojęciem „organizator" rozumie się Centrum Szkoleniowe KLANZA w Warszawie.
 3. Pod pojęciem „warsztatów" rozumie się odpłatne spotkania szkoleniowe organizowane przez Centrum Szkoleniowe KLANZA w Warszawie.
 4. Pod pojęciem „uczestnika" rozumie się nauczyciela biorącego udział w warsztatach.
 5. Zapisując się na SZKOLENIA organizowane przez Centrum Szkoleniowe KLANZA w Warszawie, uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia. Centrum Szkoleniowe KLANZA w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i obrażenia ciała uczestników.
 6. Centrum Szkoleniowe KLANZA w Warszawie nie odpowiada za zniszczenie mienia uczestników ani za zgubienie wartościowych przedmiotów pozostawionych na szkoleniach.
 7. Uczestnik jest odpowiedzialny i ponosi koszty za straty spowodowane zaniedbaniami z jego strony.
 8. Całkowity koszt uczestnictwa w szkoleniach, łącznie z kosztami podróży i noclegu ponosi uczestnik bądź placówka kierująca na warsztaty.
 9. Zapisy:
  • Na szkolenie może zapisać się osoba pełnoletnia, która prześle wypełnioną kartę zgłoszeń na adres:

szkolenia.klanza.warszawa@gmail.com

oraz

 • dokonana opłaty za szkolenie na konto PSPiA KLANZA Oddział Warszawski,
 • W przypadku płatności przez placówkę, należy przesłać mailem potwierdzenie dyrektora placówki o pokryciu kosztów warsztatów i zgodę na wystawienie faktury na wcześniej podane dane.

 • 10. Wpłaty należności za szkolenia uczestnik dokonuje na konto:


Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Warszawski
ul. Zaciszna 3
02-912 Warszawa
BANK PEKAO SA 42 1240 6218 1111 0000 4614 4421
z dopiskiem (nazwa szkolenia)

Zgodnie z Uchwałą Zarządu PSPiA KLAZNA  z dnia 29 sierpnia 2016 r., członkowie Stowarzyszenia KLANZA z opłaconymi bieżącymi składkami na każde warsztaty otrzymają zniżkę w wysokości 10 zł. Warunkiem skorzystania z ulgi jest przesłanie dowodu wpłaty wraz z kartą zgłoszenia na szkolenie.

 


 1. TYLKO po dokonaniu opłaty za warsztaty lub przesłaniu mailem potwierdzenia dyrektora placówki  o pokryciu kosztów warsztatów i zgody na wystawienie faktury na wskazany adres, zostanie przesłany mail z informacją o wpisaniu na listę uczestników.
 2. Warsztaty są przewidziane na określoną ilość uczestników. W przypadku wyczerpania wolnych miejsc w wyniku zapisów, o rezerwacji miejsca na zajęciach decyduje kolejność zaksięgowania na koncie Stowarzyszenia KLANZA OW opłaty za warsztaty lub przesłanie oświadczenia dyrektora o pokryciu kosztów szkolenia oraz przesłanie karty zgłoszenia.
 3. W przypadku dokonania wszystkich formalności związanych z zapisem na warsztaty i brakiem odpowiedzi na zgłoszenie, należy ponowne przesłać maila. W przypadku dalszego braku kontaktu ze strony organizatora (na minimum 3 dni przed planowanymi warsztatami) należy:
  a. sprawdzić, czy w karcie zgłoszenia podano adres mailowy oraz czy podano prawidłowy adres
  b. sprawdzić poprawność adresu, na który wysłano zgłoszenie (szkolenia.klanza.warszawa@gmail.com)
  c. wysłać informację z innego adresu mailowego
  d. skontaktować się telefonicznie z dyżurującą osobą.
 4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu należy wysłać pisemne powiadomienie.
  W przypadku wcześniejszego powiadomienia o rezygnacji - w terminie najpóźniej do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, przysługuje zwrot wpłaty w całości. Poniżej tego terminu nie przysługuje zwrot kosztów.
 5. W przypadku nieobecności na szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia nie przysługuje zwrot kosztów.
 6. W przypadku nieobecności na szkoleniu osób, których uczestnictwo opłacane jest przez placówkę, bez wcześniejszego powiadomienia, faktura zostaje wysłana na wskazany adres.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu niezebrania się grupy bądź z innych powodów niewymienionych w tym regulaminie - w takim przypadku następuje zwrot wpłaconych na konto PSPiA KLANZA OW kosztów szkolenia.
 8. Organizator ma prawo do zmiany terminu, miejsca i godzin zajęć, o czym poinformuje uczestników (telefonicznie, sms, e-mail lub osobiście) - w takim przypadku istnieje możliwość rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu oraz zwrot wpłaconych na konto PSPiA KLANZA OW kosztów warsztatów.
 9. Na salę warsztatową można wejść tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie zniszczy podłogi (nie posiada metalowych elementów, mogących mieć kontakt z podłożem oraz nie pozostawia innych śladów).
 10. Każdy uczestnik powinien zgłosić się na miejsce minimum 10 minut przed zajęciami.
 11. Materiały prezentowane podczas szkoleń są chronione prawami autorskimi.
 12. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie działań odbywających się na szkoleniach, na wszelkiego typu nośnikach danych.
 13. Organizator ma pełne prawa do sfotografowania, nagrywania i sfilmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału na wszelkich polach eksploatacji w zakresie Ustawy o Ochronie danych osobowych z 29.08.1997r.
 14. Osoby, które nie zastosują się do niniejszego regulaminu, a w szczególności do pkt 22, będą proszone o opuszczenie sali, w której odbywa się szkolenie. Osoby takie nie otrzymają zaświadczenia ani zwrotu kosztów wpłaconych na konto PSPiA KLANZA OW.

AKCEPTUJĘ WARUNKI REGULAMINU

- PRZECHODZĘ DO TERMINARZA ->>>

2009 - 2010 Klanza Warszawa   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Projektowanie stron   •    Pozycjonowanie Kraków