OFERTA SZKOLEŃ - 5 - PRACA z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI

Dookoła Świata -

pedagogika zabawy w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym

Autor

Ilość godzin

Anna Nagórka-Mazurkiewicz, Monika Persak

20 godz.

Profil uczestników:

Pedagodzy pracujący z osobami z upośledzeniem umysłowym, przede wszystkim lekkim i umiarkowanym, zarówno z dziećmi jak i dorosłymi, terapeuci, katecheci, studenci pedagogiki specjalnej.

Cel i zakres treści:

Doskonalenie umiejętności stosowania pedagogiki zabawy w pracy z osobami z lekkim i miarkowanym upośledzeniem umysłowym, stosowania technik dramowych, plastycznych, prostych tańców integracyjnych, wykorzystywania technik infor­macji zwrotnej.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Poznanie metodyki pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym, zdobycie angażującego podopiecznych scenariusza zajęć do zastosowania podczas zajęć ("W trzy dni dookoła świata"), nabycie i doskonalenie umiejętności wykorzystania konkretnych metod pedagogiki zabawy w pracy z osobami z lekkim i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym, wzbogacenie warsztatu pedagogicznego i terapeutycznego.

 

Żywioły, czyli świat według starożytnych

- pedagogika zabawy w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym

Autor

Ilość godzin

Anna Nagórka-Mazurkiewicz, Monika Persak

20 godz.

Profil uczestników:

Pedagodzy pracujący z osobami z głębszym upośledzeniem umysłowym, zarówno z dziećmi jak i dorosłymi, terapeuci, katecheci, studenci pedagogiki specjalnej.

Cel i zakres treści:

Rozwój umiejętności wykorzystania metod pedagogiki zabawy w pracy z grupą osób z głębszym upośledzeniem umysłowym, budowania scenariusza zajęć „Żywioły, czyli świat według starożytnych", zastosowania zabawy fabularyzowanej „Rzymskie igrzyska".

Korzyści dla uczestników i placówki:

Nabycie i doskonalenie umiejętności zastosowania metod pedagogiki zabawy w pracy z osobami upośledzonymi umysłowo, wypracowanie scenariusza imprezy dla dużej grupy w placówce dla osób z upośledzeniem umysłowym, poznanie możliwości zastosowania zabaw fabularyzowanych, wzbogacenie warsztatu pedagoga i psychologa poprzez wymianę opinii, poglądów i doświadczeń uczestników na temat pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym.

 

Polubić ruch

Autor

Ilość godzin

Anna Michalska, Hanna Kosmowska

20 godz.

Profil uczestników:

Osoby pracujące z dziećmi zdrowymi, niepełnosprawnymi, z grupami integracyjnymi, pedagodzy wykorzystujący w swojej pracy metody aktywizujące oparte na ruchu, pracy z ciałem i ekspresji ruchowej, studenci.

Cel i zakres treści:

Rozwijanie umiejętności integracji grupy i prowadzenia zabaw rozluźniających, stosowania sesji ruchowych z wykorzystaniem metod ruchu rozwijającego V. Sherborne i gimnastyki twórczej Labana.

Korzyści dla uczestników i placówki:

Nabycie i doskonalenie umiejętności prowadzenia interesujących zajęć ruchowych dla dzieci sprawnych, jak i niepełnosprawnych, zdobycie umiejętności analizowania emocji związanych z doświadczeniem ruchowym, poznanie wiedzy dotyczącej aktywności motorycznej, zdobycie konkretnych przykładów zajęć ruchowych, aktywizujących podopiecznych.

 

 

 

2009 - 2010 Klanza Warszawa   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Projektowanie stron   •    Pozycjonowanie Kraków