OFERTA SZKOLEŃ - 7 WYKORZYSTANIE MUZYKI W PRACY Z GRUPĄ

FORMY AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ DZIECI I MŁODZIEŻY
W OPARCIU O IDEĘ CARLA ORFFA

Autor

Ilość godzin

Marta Radwańska

20 godz.

Warsztaty służą zapoznaniu uczestników z teoretycznymi oraz praktycznymi podstawami idei Carla Orffa, zwiększeniu zasobów metodycznych - doświadczeń związanych z twórczą aktywnością muzyczną, pobudzanie własnych zdolności twórczych. Okazja do zapoznania się ze sposobami tworzenia muzyki elementarnej w toku własnych, praktycznych działań związanych ze słowem, ruchem, tańcem, instrumentarium Orffa. W jaki sposób kształcić transfer: wyobraźnia – muzyka – ruch? Prezentacja kreatywnych metod improwizacyjnych opartych na słowach, wokalnych, instrumentalnych, ruchowych, służących poszerzeniu wiedzy i doświadczeń związanych z muzyką, uwrażliwianie na różne formy aktywności muzycznej, stymulacja poczucia radości z przeżywania, doświadczania i tworzenia muzyki.

Adresowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego i  szkolnego, osób prowadzących zajęcia oparte o treści muzyczne, muzyków, wychowawców placówek socjalnych i kulturalno-oświatowych, organizatorów czasu wolnego, studentów.

 

2009 - 2010 Klanza Warszawa   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Projektowanie stron   •    Pozycjonowanie Kraków