KLANZOBUSY I SPIELMOBILE

idea mobilnej animacji podwórkowej, plenerowej jest próbą przeniesienia na polski grunt  niemieckiej idei SPIELMOBILI.

CZYM SĄ SPIELMOBILE?/na zdjęciu: Dzień Zabaw ze Spielmobilem w zaprzyjaznionej szkole/

 

 • Są to szczególne pojazdy, czasami posiadające przyczepy, lub odpowiednio przebudowane, wyposażone w odpowiednie srodki dydaktyczne służące szeroko rozumianej, twórczej zabawie. W ściśle określonym czasie (planowane akcje) zajmują one określone, powszechnie dostępne place, gdzie stanowią uzupełnienie prowadzonych akcji, lub same w sobie są dodatkową propozycją działań animacyjnych, realizowanych metodami aktywnymi. Rodzaj i charakter prowadzonych akcji jest wcześniej ustalany, po analizie bogatej oferty różnorodnych propozycji możliwych do realizacji przez Spielmobile i uzgadniany np. z władzami miasta, gminy, czy właściciela terenu.
 • Wszystkie akcje są realizowane przez odpowiednio wykształconą i przygotowaną kadrę, która nie tylko prowadzi określone działania, ale także otacza opieką dzieci i młodzież biorącą w nich udział.
 • Do czego dążą Spielmobile?

 • Do poprawy sytuacji życiowej dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im brania udziału w ciekawych, twórczych działaniach służących, równocześnie poszerzeniu wiedzy i umiejętności, jak również dobrej zabawie.
 • Do włączenia się do komunalnego procesu decydowania w sprawach dotyczących zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży.
 • Do reprezentowania interesów dzieci w zakresie planowania miejsc zabaw, organizacji sytuacji edukacyjnych, wspomagających prawidłowy rozwój każdego dziecka.
 • Co oferują Spielmobile?

 • Bogatą ofertę różnorodnych zabaw dydaktycznych przeznaczonych dla dziewcząt i chłopców w miejscu ich zamieszkania oraz w ich środowisku życiowym.
 • Wielorakość różnorodnych działań i łatwość przemieszczania się
 • Kreowanie zmian w postrzeganiu otaczającej nas rzeczywistości. Twórcza adaptacja naturalnego środowiska dla celów dydaktyczno-wychowawczych.
 • Radość ze wspólnego spotykania się w określonych miejscach i wspólną zabawę


 • /na zdjęciu: Dzień Zabaw ze Spielmobilem w zaprzyjaźnionej szkole/

  Jak funkcjonują Spielmobile /na przykładzie Stowarzyszenia Landowego Baden" Wlirttemberg Spielmobile e.V z siedziba w Stuttgacie/ Historia rozwoju

 • Od 1990 r istniała grupa partnerska, która 2000 r. przekształciła się w stowarzyszenie
 • W ramach landu nastąpiło zjednoczenie osób i kierunków, które za pomocą Spielmobili prowadzą określone działania dydaktyczne.
 • Członkiem stowarzyszenia może być każda osoba prywatna i prawna, która może wspierać cele realizowane przez stowarzyszenie
 • Cele:

 • Postęp, wsparcie, dalszy rozwój, popularyzacja w sieci internetowej działań prowadzonych przez Spielmobile w Badenii-Wirtembergii
 • Reprezentowanie i upowszechnianie idei Spielmobili w środkach masowego przekazu, wśród organów sprawujących władzę i w polityce
 • Coraz większa fachowość wykonywanej pracy poprzez organizację i uczestnictwo w różnych formach szkoleniowo-doskonalących oraz poprzez udział ogólnolandowych spotkań-zlotów służących wymianie wzajemnych doświadczeń
 • Działalność mająca na celu tworzenie odpowiedniego klimatu, w celu realizacji ważnych interesów dzieci.
 • Czym dysponujemy i czym możemy służyć?

 • Archiwum dotyczącym działalności Spielmobili na naszym terenie,
 • Filmami Video oraz materiałami informacyjnymi, dotyczącymi pracy Spielmobili
 • Wymianą kontaktów i informacji,
 • Informacją umożliwiająca korespondencję ze wszystkimi Spielmobilami na terenie landu,
 • Poradą w przypadku zapytań i interpelacji,
 • Regularnymi spotkaniami roboczymi,
 • Corocznymi warsztatami dokształcającymi/konferencjami,

 • /na zdjęciu: Dzień Zabaw ze Spielmobilem w zaprzyjaźnionej szkole/

  Nasze możliwości:

 • Jesteśmy partnerem współpracującym przy realizacji dużych imprez, np. imprezy plenerowe organizowane przez miasto,
 • Jesteśmy partnerem-kooperantem biura ds. dzieci, ukierunkowanym na szeroką i powszechną działalność na rzecz dzieci
 • Organizujemy wspólne akcje na terenie landu Badenia-Wirtembergia, w których biorą udział Spielmobile działające na naszym terenie
 • Pierwsze Spielmobile powstały niezależnie od siebie na początku lat 70-tych w Berlinie i w Monachium. Obecnie w Niemczech funkcjonuje około 400 Spielmobili. Starają się one poprzez proponowane przez siebie formy aktywności oparte na zabawie, wpływać na poprawę możliwości rozwojowych dzieci. Zabawy są od pradziejów najstarszą formą aktywności dziecięcej, pozwalającą im na poznawanie otaczającego ich świata. Dzieci są ciekawe, chcą wszystkiego same spróbować. Zadaniem animatorów jest im to umożliwić.

  opracowała na podstawie przetłumaczonych materiałów niemieckich
  Urszula Żyżyńska
  wice prezes OW KLANZA
  lider sekcji KLANZOBUS

   

  Zobacz działania ruchu spielmobilowego
  w Niemczech:


  BAG Spielmobile e.V.

  Spielmobile w Saksonii


  Spielmobil w Munchen
   

  Zobacz działania ruchu spielmobilowego w Polsce:

  wrocławski klanzobus
  białostocki klanzobus

  autobus wyobraźni

  playbus Wioski Dziecięce SOS   

  Działania w Oddziale Warszawskim


  2003 rok projekt "SPIELMOBILE na POLSKICH PLACACH i PODWÓRKACH"
  wizyta trzech spielmobili z Niemiec i wspólne akcje na terenie Polski.
  więcej >>>

  2005 rok projekt "RADOSNE CHWILE Z KLANZOMOBILEM"
  W roku 2004 Nagrodę Wojewody Mazowieckiego i gratyfikacja finansową na realizację projektu pt. "Radosne chwile z KLANZOMOBILEM" otrzymały Magdalena Korsak, Agnieszka Rojewska i Urszula Żyżyńska.
  Projekt został zrealizowany w maju 2005 roku.
  więcej >>>

  2005 rok "SPIELMOBILE i KLANZOMOBILE na POLSKICH PLACACH i PODWÓRKACH"
  We wrześniu 2005 roku z kolejną wizytą przybyły do Polski trzy Spielmobile.
  Oddział Warszawski był organizatorem KONFERENCJI w Domu Wojska Polskiego, Warszawa Al. Niepodleglości 141,
  w trakcie której lokalne struktury KLANZY przedstawiły w jaki sposób przez te lata rozwijały ideę mobilnej animacji środowiska.
  Wspólnie z animatorami niemieckimi przeprowadziliśmy:
  AKCJĘ w OGRÓDKU JORDANOWSKIM Warszawa ul. Odyńca 6,
  AKCJĘ w SZKOLE PODSTAWOWEJ 115 Warszawa ul. Okrężna 80.

  2006 rok "WESOLE i KOLOROWE ANIMACJE ŚRODOWISKOWE"
  - projekt wykorzystujący różnorodny sprzęt animacyjny, wzbogacony o zabawy teatralne i cyrkowe 2006 r.
  więcej >>>

  2007 rok "KARAWANA EUROPA"
  razem z wędrownymi teatrami ulicznymi ruszyła grupa naszych animatorów by na terenie województwa mazowieckiego propagować aktywne formy wypoczynku, wspólną zabawę, wspierać społeczności lokalne i umacniać więzi rodzinne.
  więcej >>>


  2007 rok KONGRES SPIELMOBILOWY LUXEMBURG
  Bierzemy udział już jako członkowie stowarzyszenia Spielmobiele BAG eV.
  4-osobowa reprezentacja z Polski prowadzi stoisko i warsztaty.
  więcej >>>


  2008 rok "KARAWANA EUROPA"
  kolejny raz wspólnie z wędrownymi teatrami ulicznymi ruszyła grupa naszych animatorów by na terenie województwa mazowieckiego propagować aktywne formy wypoczynku, wspólną zabawę, wspierać społeczności lokalne i umacniać więzi rodzinne.


  2008 rok TARGI GIER i ZABAW AKADEMIA REMSCHEID NIEMCY
  Prowadzenie stoiska i warsztatów przez reprezentację ogólnopolskiej sekcji KLANZOBUS.
  więcej >>>

  2009 rok "KARAWANA EUROPA"
  Po raz trzeci wspólnie z wędrownymi teatrami ulicznymi ruszyła grupa naszych animatorów by na terenie województwa mazowieckiego propagować aktywne formy wypoczynku, wspólną zabawę, wspierać społeczności lokalne i umacniać więzi rodzinne.

  2010 rok "KARAWANA"
  Kolejna edycja akcji, podczas której  wspólnie z wędrownymi teatrami ulicznymi nasi animatorzy na terenie województwa mazowieckiego propagowali aktywne formy wypoczynku i wspólną zabawę.  Sprzęt spielmobilowy i działania animacyjne zostały wpisane w programy naszych festynów:
  19.09.2004 r. POŻEGNANIE LATA Otwock
  1. 05.2004 r. FESTYN w OGRODZIE BOTANICZNYM Powsin
  1.05.2005 r. FESTYN w OGRODZIE BOTANICZNYM Powsin
  05-06.2005 r. CYKL IMPREZ W OGRODZIE BOTANICZNYM Powsin
  28.08.2005 r. PODRÓZ PO EUROPIE Anin Klub Kultury
  23.04.2006 r. FESTYN z okazji DNIA ZIEMI Stare Babice
  1.05.2006 r. FESTYN w OGRODZIE BOTANICZNYM Powsin
  27.05.2006 r. FESTYN RODZINNY dla Firmy Cetelem Bank S.A. z okazji DNIA DZIECKA w Klubie Jeździeckim "Galop" w Zielonce
  29.04.2007 r. FESTYN w OGRODZIE BOTANICZNYM Powsin
  09.2007 r. FESTYN podczas DNI GMINY Wiązowna
  09.2007 r. FESTYNY w DOMU KULTURY ŚRODMIESCIE Warszawa
  05.2008 r. FESTYN w OGRODZIE BOTANICZNYM Powsin
  09.2008 r. FESTYN podczas DNI GMINY Wiązowna
  09.2008 r. FESTYN w Bibliotece BEMOWO
  05.2009 r. FESTYN w OGRODZIE BOTANICZNYM Powsin
  09.2009 r. FESTYN w Bibliotece BEMOWO
  09.2009 r. FESTYN "Pożegnanie lata" Warszawa
  05.2010 r. FESTYN w Ogrodzie Botanicznym Powsin
  05.2010 r. FESTYN w Bibliotece WILANÓW


  Idea mobilnej animacji prezentowana była podczas różnych imprez edukacyjnych:
  2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 r.
  DZIECIĘCA STOLICA Warszawa Stare Miasto, PKiN

  2005 r.
  PIKNIK INTEGRACYJNY podczas DNI AKADEMI PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

  2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 r.
  PIKNIK NAUKOWY RADIA BIS Warszawa 

  2008 r. podczas KONFERENCJI EDUKACYJNEJ Fundacji "Komeńskiego"


  oraz podczas licznych projektów animacji środowiskowej prowadzonej przez Stowarzyszenie.
  2009 - 2010 Klanza Warszawa   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
  powered by mtCMS   •    Projektowanie stron   •    Pozycjonowanie Kraków